Klasické čištění komínových těles na                                                                          pevná,kapalná a plynná paliva a jejich oprava

Provádím klasické čištění komínových těles všech typů a jejich případnou opravu.

CENA: Klasické čištění od 100,- do 200,- 

          Oprava komínů od 250,- za hodinu

 

Jak často kontrolovat a čístit komínová tělesa? 

Plynná paliva:

instalovaná komínová vložka, výkon do 50kW: 2x ročně

instalovaná komínová vložka, výkon nad 50kW: 4x ročně

bez instalované komínová vložky: 6x ročněKapalná a pevná paliva:

výkon do 50kW: 6x ročně

výkon nad 50kW: 4x ročně

rekreační objekty: 1x ročně

Proč pravidelně kontrolovat a čistit komínová tělesa?  

 

Plynná a kapalná paliva

Dobře seřízený spotřebič neprodukuje saze. Během provozu, ale dochází ve spojích dílů komínových vložek k propadávání jemného, stavebního prachu na dno komínové vložky. Postupně dojde k tzv. usypání komínu. Dalším důvodem ucpání spalinové cesty bývá rozpad komínové vložky nebo spadlý holub v komíně. Spaliny nemohou odcházet komínem a zvolí cestu přes přerušovač tahu do prostoru, kde je spotřebič umístěn. Spotřebič si namísto vzduchu nasává spaliny, které jsou chudé na obsah kyslíku a začne běžet v režimu nedokonalého spalování. Začne vznikat jedovatý kysličník uhelnatý CO.

Většina spotřebičů nemá kontrolní otvor kouřovodu a kouřovod je nerozebíratelný. Uživatel tedy nemá možnost zjistit, zda-li je komín usypaný. Lze to zjistit buď komínovou kamerou a nebo po navrtání kouřovodu průmyslovým endoskopem.


Pevná paliva

Při provozu spotřebiče dochází k nedokonalému spalování paliva. Spaliny obsahují hořlavý, chemický nedopal tj. uhlík, který se usazuje na vnitřní stěně komínu. Komín se nejen ucpává (to lehce poznáte podle toho, že netáhne), ale zejména hrozí tzv. vyhoření sazí. Jedná se o komínový požár, při kterém dosahuje teplota v komíně až 1 100 °C. Často dochází k prasknutí komínového tělesa a může dojít k požáru okolních dřevěných konstrukcí. Pokud vyhoří nerezová komínová vložka, může dojít k přestavení krystalické mřížky a z nerezu se stane korodující železo. Po vyhoření komínu je nutné vždy provést revizi komínu.


Součástí kontroly pro všechny typy paliv je i kontrola nadstřešní části komínu.


Opravy komínů nad střechou budovy:

Nejvíce namáhanou částí komínu je jeho nadstřešní část. Působením povětrnostních vlivů a extrémních výkyvů teplot může docházet k zvětrávání a drolení zdiva nebo ke korozi oplechování. Rozrušené zdivo ohrožuje nejen bezpečnost střechy a provozu pod ní, může být ale i bezprostřední příčinou požáru.Zavolejte, přijedu se zdarma podívat, navrhnu řešení a vypracuji nabídku.

Možná řešení:
- komín stačí opravyt
- komín ubouráme pod úroveň střechy a znovu vyzdíme

  komín ubouráme pod úroveň střechy a používané průduchy prodloužíme vícevrstvým, nerezovým tahovým nástavcem.

 

Výstavba komínů:

Na přání zákazníka a dle individuálních možností vystavíme klasický zděný komín, nebo navrhneme vhodný systém skládaného betonového,cihlového komínu.

Pokud nechcete postavit klasický zděný komín, nechte si od nás vypracovat nabídku na provedení vícevrstvého kovového komínu. Ten je složen z nerezového ochranného pouzdra, tepelné izolace a kovového pláště. Tento komín může být umístěn uvnitř domu nebo může být veden po vnějším plášti budovy.

 

 

Novinky

V této rubrice nejsou žádné články.