Kontroly a vložkování komínových těles

Kontroly spalinových cest : Provádím prohlídky všech typů komínových těles ( plynná i tuhá paliva) na jejichž základě vystavím kontrolní zprávu.

             cena revizní zprávy je od 350 Kč

KONTROLNÍ ZPRÁVA JE POVINNÁ ZE ZÁKONA JEDNOU ROČNĚ! 

 

Co je KONTROLA SPALINOVÝCH CEST - komínových těles? 


Kontola komínových těles se provádí jednou ročně. Každá spalinová cesta musí zajistit bezpečný odvod spalin za všech provozních podmínek.

 

VLOŽKOVÁNÍ: 

Instalací komínové vložky dojde k úpravě stávajícího jednovrstvého komínu na komín vícevrstvý. Zlepší se tepelně izolační vlastnosti komínového průduchu, cihelná stěna komínu je oddělena od působení agresivních spalin a kondenzátů. Výrazně se prodlouží životnost komínu a zvýší se bezpečnost uživatele a spotřebiče.
Vložkování provádíme dle současné platné ČSN, pouze z osvědčených a certifikovaných materiálů, pro všechny druhy paliv. Nejčastěji používaný materiál komínové vložky je nerezová ocel.      

             

Frézování komínových těles:

Možnost zajistit frézování komínových těles  CENA: 1 metr komínového tělesa 1200 Kč až 1800Kč

                                                            

                                                                         Před Frézováním      

 

 

                                                     

                                                                            Po Vyfrézování